Historie lázní

25. října 1925se v jednom městečku maďarské nížiny – Hajdúszoboszló – stala obdivuhodná událost.
Tento vědecký objev přísluší geologovi jménem Pávai Vajna Ferenc, kterého nazýváme otcem termální vody. Jemu můžeme děkovat, že ten obdivuhodný dar přírody může víc než 80 let sloužit lidem. Tento poklad z hloubi země, horká hnědě sametová voda, zaplnil okolní prohlubně, v nichž se lidé, jakmile překonali první překvapení a ostych, začali koupat a také v něm prát prádlo. Další překvapení nedalo na sebe dlouho čekat. Lidé postřehli, že voda dokáže zázraky: rány se rychle hojily, revmatické potíže se mírnily. Tato senzační zpráva vzbudila zájem odborníků. Vyšetřili a chemicky analyzovali to tekoucí „zlato“ a přišli k jedinečnému poznání.

Na základě získaných poznání rozhodlo se město Hajdúszoboszló vybudovat lázně. Po roce a půl se podařilo otevřít písečnou pláž. Během následujících 87 let došlo k řadě různých událostí. Došlo k oživení turistického ruchu, takže podle očekávání bylo nutno zařízení opakovaně rozšiřovat a přizpůsobovat novým požadavkům. Město Hajdúszoboszló jako zakladatel našich lázní nás nikdy neopustilo. Jemu můžeme děkovat, že čas od času mohlo docházet k obnově či rozvoji, jak to doba vyžadovala. V období hospodářskopolitických změn (1991) proměnila samospráva lázně v akciovou společnost. Od té doby je zařízení majetkem akcionářů. Začátkem devadesátých let min. století začaly lázně se stáčením minerálky do láhví, otevřely svoji cestovní kancelář a postavily vlastní kempink.

1. ledna 1996Jde o významné datum v dějinách lázní. V minulosti znárodněné termální studně byly navráceny zákonitým majitelům. Ještě v roku 1995 rozhodli poslanci o zpětném odprodeji. V následujících letech až do dnešní doby proběhl v lázních obrovský proces rozvoje. Management spolu s vlastníkem samosprávy Hajdúszoboszló začal rozšiřovat vývojový plán, který byl původně stanoven na 8 let. V r. 1996 zahájil provoz hotel Thermal Terapia a vzápětí přistavil vlastní malou koupelovou lázeňskou budovu. V hotelu Delibáb a Silver se uvedl do provozu nový terapeutický postup; tím došlo k rozšíření léčebných metod. Na Vánoce 1998 byla dokončena nová moderní termální budova, která se tak stala pýchou našich lázní.

S pomocí Phare se podařilo v r. 2000 uskutečnit jako první v Maďarsku vodní zábavní středisko Aquapark. S benevolencí Széchényiho plánu následovala 2,5 miliardová investice v letech 2001 až 2002: zřídilo se zbrusu nové koupaliště a rozšířil se akvapark. Na poschodí vanových koupelí se vytvořily nové místnosti sloužící jako ošetřovny. Tím se rozšířila léčebná kapacita lázní. Na koupališti vznikl nový bazén pro výuku, dále nová sauna a léčebné bazény. Tak se v roce 2002 podařilo zkrášlit zařízení a areál termálních lázní, který doznal nejpozoruhodnější rozvoj. Mimo obnovu infrastruktury se vybudovaly bazény vyhovující evropským normám včetně nového, v Evropě ojedinělého obrovského bazénu, který svým pozoruhodným vybavením může konkurovat jemu podobným ve Středozemí. Příznivým vývojem jsme dosáhli toho, že u nás vznikly podmínky vhodné pro každou věkovou kategorii, co se týče léčení, zábavy nebo rekreace.

 Na podzim roku 2003 podala samospráva lázní žádost o podporu z prostředků Phare. Na tomto základě se koncem roku 2004 realizovala investice 1 miliardy forintů na rozšíření hotelu Thermal a Therapia na ulici Jozsefa Attily a v jejím okolí. V roce 2005 se už pak mohl otevřít zvelebený tříhvězdičkový hotel Hungarospa Thermal.

Další investicí v hodnotě 150 milionů forintů se ještě v r. 2004 uskutečnila výstavba nové strojovny na plnění minerálních vod s moderním strojním zařízením na rozloze víc jak 10 arů.

Fürdőtörténet