Další informace

Data protectiton information

INFORMATION ON USING THE ELECTRONIC SURVEILLANCE

Internal Policy COVID

 Všeobecné podmínky použití.pdf

Správa přeshraničních reklamací:

V případě, že společnost odmítne reklamaci zákazníka podanou návštěvníkem s trvalým pobytem v členském státě EU mimo Maďarsko, tj. na Islandu nebo v Norsku, může se zákazník obrátit na Evropské centrum spotřebitelů, které působí v zemi příslušné k jejich bydlišti, a pokusit se o dosažení dohody mezi stranami. Přístupnost Evropského centra spotřebitelů působící v zemi příslušné k bydlišti návštěvníka najdete na webové stránce EU pro síť Evropských center spotřebitelů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

.

Egyéb tájékoztatás