Public information

2018. A new General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force on 25 May 2011. Hungarospa Zrt. ensures that your data is safe.

Data protection information

INFORMATION ON USING THE ELECTRONIC SURVEILLANCE

Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. Has a certificate of “consumer -friendly business”.

Public informations:

Managing cross-border complaints:

In case the enterprise rejects a consumer complaint submitted by a Guest possessing a residence in an EU state outside Hungary, i.e. in Iceland or Norway, then the consumer may turn to the European Consumer Centre operating in the country correspondent to their residence with their complaint, in an attempt to achieve an agreement between the Parties. The availabilities of the European Consumer Centre operating in the country correspondent to the residence of the Guest can be found at the EU webpage of the European Consumer Centres’ Network, at: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.

 

List of legislation

Laws theHungarospa Zrt. complies with:

1975. évi II. tv A társadalombiztosításról

1988.évi I. tv a közúti közlekedésről

1990. évi XXV. tv a családi pótlékról

1990. évi LXV. tv a helyi önkormányzatokról

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

1990. évi C. tv. a helyi adókról

1990. évi LXXXVII. tv a árak megállapításáról

1991. évi IL. tv a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról

1991.évi XLV, tv a mérésügyről

1993.évi III. tv a szociális igazgatsáról és szociális ellátásokról

1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről

1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról

1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról

1994. évi LXVI. tv a Bérgarancia Alapról

1995. évi LIII tv környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról

1995. évi CXVII. tv. a Személyi jövedelemadóról

1996. évi LVII. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1996. évi LXXV. tv a munkaügyi ellenőrzésekről

1996. évi LXXXI. tv. a Társasági adóról és osztalékadóról

1996.évi XXXI. tv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1997. évi LXXXI. tv a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXX. tv végrehajtási kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról

1997. évi LXXXII. tv kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

134/1999.(VIII.31.) gyógyfürdő ellátások elszámolásáról szóló kormányrendelet

1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

1997. évi XLVIII. Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997.évi CLIX. tv a fegyveres biztonsági őrzésről

1998. évi LXXXIV. tv. és a 223/1998.(XII.30.) végrehajtási kormányrendelet a családok támogatásáról

1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról

1999. évi LXXVI: tv a szerzői jogról

1999. évi XLII. a nemdohányzók védelméről

2000. évi C. tv. a számvitelről

2000. évi tv a kémiai biztonságról

2003. évi XCII. tv. az Adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. Tv. A környezetterhelési díjról

2003. évi XC. Tv. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

2003. évi CXXVII. Tv. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi LXXXVIII. tv az energiaadóról

2004. évi CXXIII. Tv. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas-foglalkoztatásáról

2004. évi CXXII. Tv. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

2006. évi IV. tv a Gazdasági Társaságokról

2006. évi V. tv a Cégnyilvántartásról

2006. évi XCVII. tv az egészségügyben működő szakamai kamarákról

2007. évi CXXXVI. tv a pénzmosásról és a terrorizmus megakadályozásáról

2007. évi II. a harmadik országbeli állampolgárok beutaztatásáról, tartózkodásáról

2007.CXXVII. tv. az Általános forgalmi adóról

2007. évi LXXXVI. tv a villamosenergiáról

2007.évi LXXII. tv a Gazdasági kamarákról

2008. évi XLVI. tv az élelemiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVII. tv a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2009. évi CLII. tv az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel

2010. évi LXXV. tv az egyszerűsített foglalkoztatásról

2011. évi CXII. tv az információs onrendelkezési jogról és az információ szabadságáról

2011. évi CIII. tv a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CLV. tv a szakképzési hozzájárulásról

2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésről

2011. évi CXCI. tv a foglalkoztatás bővítése és rugalmassabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről, rehabilitációs járulékról

2011. évi CXXVIII. tv a katasztrófaelleni védekezésről

2011. évi LXXXV. tv A környezetvédelmi termékdíjról

2012. évi CCXVII. tv az üvegház hatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében részvétel

2012. évi CXXXV. tv a fiatalkorúak dohányzés visszaszorításáról

2012. évi CLXXXV. tv a hulladékgazdálkodásról

2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről

2012. évi XXI. tv az elvárt béremelés végrehajtásáról

2013. évi LXVII. tv az úthasználatért fizetendő arányos útdíjról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Public information