Alte informații

Gestionarea plângerilor transfrontaliere:

În cazul în care întreprinderea respinge plângerile unui client, depuse de un străin care are reşedinţă într-un stat UE, altul decât Ungaria, adică din Islanda sau Norvegia, clientul poate apela la Centrul European al Consumatorilor din ţara în care este rezident, referitor la plângerea sa, pentru a încerca să obţină un acord între părţi. Disponibilităţile Centrului European al Consumatorilor care activează în ţara în care străinul este rezident pot fi găsite pe pagina web a Reţelei de Centre Europene ale Consumatorilor, la :http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

.

Egyéb tájékoztatás