Dodatočné informácie

Data protectiton information

 INFORMATION ON USING THE ELECTRONIC SURVEILLANCE

Internal Policy COVID

 Všeobecné zmluvné podmienky používania.pdf

 Správa cezhraničných sťažností:

 V prípade, že spoločnosť odmietne sťažnosť zákazníka, ktorú podal hosť s trvalým bydliskom v štáte EÚ mimo Maďarska, t. j. na Islande alebo v Nórsku, potom sa zákazník môže pri pokuse dosiahnuť dohodu medzi stranami obrátiť so sťažnosťou na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré pôsobí v krajine susediacej s jeho trvalým bydliskom. Dostupnosť Európskeho spotrebiteľského centra, ktoré pôsobí v krajine susediacej s trvalým bydliskom hosťa, môžete nájsť na webovej stránke EÚ siete Európskych spotrebiteľských centier na lokalite http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

.

Egyéb tájékoztatás