História

25. októbra roku 1925 v Maďarsku, v dolnozemnom mestečku Hajdúszoboszló sa stala zázračná udalosť. Po výskumoch pri hľadaní uhľovodíkov z hľbky 1091 metrov v sprievode zemného plynu sa na povrch vznorila tá výnimočná, 73 C° stupňová voda, ktorej liečivé účinky sa čoskoro nevyvrátiteľne dokázali.

Bol to v edec –geológ Ferenc Pávai Vajna, ktorého uznávame ako otca našej termálnej vody. Jemu vďačíme za to, že tento zázračný dar prírody už viac ako sedem desaťročí slúži pre zdarvie ľudstva. Zamatovo – hnedý , horúci poklad z hľbín zeme zaplavil okolité hľbiny a dutiny zeme. Obyvatelia po počiatočnom prekvapení sa začali v ňom kúpať a prať. Úžas pokračoval. Ľudia čoskoro zbadali, že voda robí zázraky. Rýchlejšie sa hojili rany, reumatické bolesti sa zmiernili a časom ustúpili.

Mesto Hajdúszoboszló po zoznámení s výsledkami vedeckých analýzov rozhodlo, že vybuduje kúpeľe. Po uplynutí jeden a pol roka, 26. júla 1927 sa otovrilio termálne kúpalisko. Počas uplynutých viac ako 70 rokov sa udialo veľa zmien; turistika sa rozširovala, a preto bolo potrebné viackrát rozširovať a modernizovať priestory.

Zakladateľ našich kúpeľov – mesto Hajdúszoboszló- nás nikdy nesklamal, preto z času na čas sa mohli naše kúpele obnoviť podľa požiadaviek a nárokov aktuálnej doby.  V čase hospodársko – politických zmien, v roku 1991- mestské zastupiteľstvo zmenil kúpele na akciovú spoločnosť, ktorej je stále väčšinovým majiteľom. Počas deväťdesiatych rokov sa začalo plnenie minerálnej vody do fliaš, spoločnosť otovril vlastnú cestovnú kanceláriu a vybudoval vlastný kemping.

1. január 1996. – Významný historický dátum.Termálne pramene, ktoré boli onoho času zoštátnené , boli vrátené k oprávnnému majiteľovi. Mestské zastupiteľstvo ešte v roku 1995 sa jednoznačne rozhodol o spätnom odkúpení!

Od roku 1996 až dodnes sa udiala oborvská inovačná čínnosť v termálnych kúpeľoch Hajdúszoboszló. Práve vtedy totižto manažment spoločnosti spolu s majiteľom – zastupoteľstvo mesta Hajdúszoboszló , začali s investyčným programom napánovanám na 8 rokov. V roku 1996 naše kúpele otvorili pre verejnosť liečivé termálne kúpele Hotel Thermál Terapia, ku ktorému čoskoro postavili aj vlastnú budovu. V hoteloch Délibáb a Silver odovzdali do prevádzky ďalšie terapeutecké priestory, umožniac rozširovanie ponúknutých liečebných procedúr. Na vianoce roku 1998 sa dokočila výstavba modernej budovy termálnych kúpeľov , na ktorú môžeme byť naozaj pyšní.

S podporou programu Phare v roku 2000 ako prví v Maďarsku sme otvorili prvé vodné zábavné stredisko Aquapark  Následne vďaka plánu Széchényi sa udiala jedna 2,5 miliardová investícia, vďkaka ktorej sa úplne obnovili kúpele, rozširoroval sa Aquapark, v budove vaňových procedúr v poschodových priestoroch sme vytvorili nové miestnosti pre poskytovanie liečebných procedúr; aj s týmto rozširujúc naše liečebné kapacity. Plaváreň sa stal bohatším o jeden učebný bazén, vytvorili sa liečebné bazény a sanuna, nakoniec na jeseň roku 2002 sa obnovila hala termálnych kúpeľov.

Najpútavejšie investície sa udiali v kúpaliskovej časti, pretože sa obnovila celá infraštuktúra, a vybudovali sa nové bazény vyhovujúc európskym normám , medzi nimi jedinečný obrovský bazén s dizajnovými zložkami pripomínajúc mediteránsku morskú pláž.
Dôsledkom našich investícií sa u nás vytvorili možnosti odpočinku, relaxu a ličenia pre všetky vekové kategórie.

V roku 1999 sa dokončila nová, modená termálna budova, a v lete roku 2000 ako prví v Maďarsku sme dali do prevádzky prvý vodný zábavný centrum Aquapark.

Fürdőtörténet