Pályázati felhívás

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) zárt borítékos pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket, területeket:

Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) zárt borítékos pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi üzlethelyiséget, területet:

  • A strandfürdő területén lévő 58 m2 nagyságú Móló büfé megnevezésű üzlethelyiséget és a hozzátartozó 187 m2 nagyságú területet. Áramellátás:3×63 A, vízellátás biztosított.
  •  A strandfürdő területén a Csónakázó tó mellett, a sakktábla előtt lévő 10 m2 területet. Áramellátás: 3×32 A, vízellátás biztosított.

A bérlemények szezonális jelleggel üzemelnek, májustól szeptemberig. A bérleti szerződések 3 éves határozott idejű időtartamra jönnek létre.

A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető, a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető a Társaság székhelyén dr. Serfőző Zsuzsánál, munkanapokon 8.00-12 óráig telefonon a 06-52-558-558/121-es melléken.

A pályázatokat a pályázati dokumentációnak megfelelő tartalommal 2024. 03. 25. napjáig 8:00-12:00 óráig lehet leadni zárt borítékban a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Központi Irodaházában, a Titkárságon lehet leadni.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat üzlethelyiség/terület bérbevételére.”

A pályázat kiírójának jogában áll indoklás nélkül a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. A pályázókat a pályázat kiírója levélben értesíti.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

  •  Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról az ENYV portálról kinyomtatva.
  • Gazdasági Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánynak a másolatát.
  • Tevékenységre vonatkozó rövid bemutatást.
  • 2024. évre /szezonra vonatkozó nettó bérleti díj ajánlatot.
  • Bérleti szerződés tervezet megismeréséről és elfogadásáról, valamint a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
  • Értesítési címet, telefonszámot. 

Bérleti szerződés minta

Nyilatkozat üzlethelyiség megtekintéséről

Környezetvédelmi Tájékoztató minta