Orvosi kutatásaink

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben végzett kutatásokról világszerte számos orvosi szaklapban jelent meg tanulmány. A tanulmányokat itt olvashatják.

  1. A súlyfürdő, mint víz alatti trakciós terápia hatása komplex fizioterápia keretében a nyaki és ágyéki gerinc megbetegedésekben.

Kontrollált, nyomonkövetéses pilot tanulmány.

 

Oláh Mihály1, Molnár Levente2, Dobai József3, Oláh Csaba3, Fehér Judit1,Bender Tamás4

1Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai ZRT

2Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet Idegsebészeti osztály,Debrecen

3BAZ – Megyei és Egyetemi Oktató Kórház Idegsebészeti osztály,Miskolc

4Polyclinic of the Hospitaller Brothers of St. John of God in Budapest, Hungary

 

Kulcsszó: Súlyfürdő,trakció,derékfájás,nyakfájás

 

Összefoglalás

Bevezetés: A krónikus nyak és derékfájás konzervatív kezelése közül a trakciós terápia megítélése nem egyértelmű. Víz alatti trakciós terápiáról még nem jelent meg klinikai tanulmány. Vizsgálatunkban arra kérdésre kerestünk választ, hogy vajon a súlyfürdő  előnyösen befolyásolja-e a nyaki és lumbalis discopathiában szenvedő betegek klinikai paramétereit és életminőségét.

Anyag és módszer: A vizsgálatban 72 beteg vett részt, 4 csoportban: 18 beteg kapott nyaki, 18 ágyéki súlyfürdő kezelést, Mc Kenzie tornát és iontophoresist, míg 18-18 kontroll beteg csak tornát és iontophoresist. A vizsgált paraméterek nyaki discopathiánál: VAS, SF36, mozgástartomány, neurológiai vizsgálat; lumbalis gerinc esetén ehhez még Oswestry index is járult, és mindkét esetben MR diagnosztika előzte meg a kezelést, illetve követte 3 hónap múlva.

Eredmények: A nyaki és ágyéki súlyfürdőben részesült discopathiás betegeknél a kezelés után minden paraméter szignifikáns javulást mutatott, amely tartósan megmaradt 3 hónap múlva is. A kontrollcsoportban a változás a lumbalis gerinc esetén egy, a nyaki gerinc esetén két paraméterben bizonyult csak szignifikánsnak.

Konkluzió: A súlyfürdő kezelés mind nyaki mind ágyéki discopathias betegeknél alkalmas terápia a fájdalom csökkentésére és az izületi mozgástartomány növelésére, így az életminőség javítására. A terápiához szükséges felszerelés egyszerűen kiépíthető, és maga a terápia egyszerűen kivitelezhető.

 

A teljes tanulmányt itt olvashatja.

  1. A balneoterápia hatása a C-reaktív protein, szérum koleszterin, triglicerid, totál antioxidáns státusz és HSP-60 szintekre

Dr.Oláh Mihály1,Dr. Koncz Ágnes5, Dr.Fehér Judit1, Dr.Kálmánczhey Judit 1, Dr.Oláh Csaba2 , Dr Balogh Sándor4, Dr. Nagy György3

Dr.Bender Tamás3

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.1

BAZ-megyei Kórház Idegsebészeti osztály2

Budai Irgalmasrendi Kórház3

National Istitute of Primary Health Care, University of Szeged4

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest5

 

Author responsible for communicating: Dr. Bender Tamás

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben egyre nő a száma azon evidenciáknak, melyek  a balneoterápia hatásosságát bizonyítják. A balneoterápia szerepéről a cardiovascularis rehabilitációban alig jelent meg jól dokumentált, kontrollált humán vizsgálateddig.
 A manapság leginkább elterjedt elmélet szerint a lipidek és az érfal sérülés meghatározó szerepe mellett számos lokális és szisztémás immunológiai folyamat is hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásához. Munkánk során vizsgáltuk, hogy a balneoterápia  során hogyan változnak az egyes   cardiovascularis rizikótényezők.
Anyag és Módszer:

A vizsgálatba 42 ambuláns,   degeneratív mozgásszervi betegségben
szenvedő beteget vontunk be (23 férfi, 19 nő átlagéletkor 59,5) akiket
előzetes randomizálás alapján két csoportba osztottunk. 21 beteg 15 alkalommal,(3 hétig heti 5x), alkalmanként 30 percig, 38 fokos hajdúszoboszlói gyógyvízben, a másik csoport (21beteg) pedig ugyanígy termálvízben (38 fokra melegített, színezett csapvíz) fürdött. Vizsgáltuk az érzékenyített CRP-t részletes lipidprofilt:koleszterin, triglicerid, LDL, HDL és a szérum HSP-60, TAS szintet. Felmértük az érelmeszesedés rizikófaktorait: életkor, nem, dohányzás, hypertonia és elhízás.
Eredmények:

A  CRP mind a gyógyvizes, mind a kontroll csoportban, 3 hónap múlva is meglévő csökkenő tendenciát mutat. A termálvízzel
kezelt csoportban a III. vizsgálat során a kiindulási értékhez képest
szignifikánsan alacsonyabb értéket kaptunk. A  koleszterin a gyógyvízben kezelteknél 3 hónap
múlva is csökkent, míg a kontroll csoportnál emelkedő
tendenciát mutatott. A III. vizsgálatkor a két csoport között
szignifikancia közeli eltérést kaptunk. A triglicerid szintben mindkét csoportban átmeneti emelkedés után csökkenő tendenciát tapasztaltunk. Az LDL/HDL arány a gyógyvízzel kezelt
csoportban csökkenő tendencia mutatott a vizsgálat teljes
hosszában,a csökkenés mértéke a III. mérés során szignifikancia
közeli értéket mutatott. A TAS mindkét
csoportban átmeneti emelkedés után csökkenő tendenciát mutatott. A HSP-60 értékben a gyógyvízzel kezelt csoportban 3 hónap múlva is
meglévő emelkedő tendencia, míg a kontroll csoportban az értékek
csökkenése volt megfigyelhető.
Konkluzió

A  vizsgálat során kapott értékekre és a statisztikai elemzésre
alapozva a hajdúszoboszlói gyógyvíz hatását élettani szempontból jelentősebbnek
tekinthetjük a csapvízzel kezelt populációhoz viszonyítva. A
statisztikai feldolgozás alapján a mért eredmények és tendenciák
tükrözik az ásvány,- termálvíz biológiai hatását, és élettani
szempontból jelentősebbnek tekinthető hatását a csapvízhez képest. Első alkalommal jutottunk arra az eredményre, hogy a gyógyvizes
kezelés tartósan és jelentősen csökkenti a szérum CRP szintet
Ennek alapján a balneoterápiának preventív szerepe lehet az
érelmeszesedés megelőzésében.

A teljes tanulmányt itt olvashatja.

  1. A balneoterápia hatása Cardiovaszkularis rizikófaktorban szenvedő betegek (hypertonia és obesitas) antioxidans, gyulladásos és metabolikus paramétereire. Randomizált kontrollált nyomonkövetéses vizsgálat

Dr.Oláh Mihály, Dr.Fehér Judit, Dr.Kálmánczhey Judit, Dr. Nagy György, Dr. Koncz Ágnes, Dr.Oláh Csaba, Dr.Bender Tamás

1 Hungarospa Hajdúszoboszló Closed Corporation

2 BAZ County Hospital, Department of Neurosurgery

3 Polyclinic & Hospital of the Hospitaller Brothers of St. John of God in Buda

4 ‘Heim Pál’ Paediatric Hospital, Budapest

 Author responsible for communication:  Tamás Bender MD, PhD.DSC

Kulcsszavak:Balneoterápia,Arteriosclerosis,Hypertonia ,Obesitas

Bevezetés:

A balneoterápia során az ásványvízben történő immerzió hat a szerevzetre.Az atherosclerosis risikófaktorai közül az obesitas és  a hypertonia mozgásszervi szövődményei  miatt a betegek  gyakran részesülnek balneoterápiában.Vizsgálatunk elsődleges  célja annak megállapítása volt,hogy  ezen beteg antioxidans,gyulladásos és metabolikus paraméterei változnak e  balneoterápia során.

Anyag és módszer:a vizsgalatban 84 beteg vett részt.Előzetes randomizálás után 22 obes és 20 hypertoniás   beteg részesült termálvizes kezelésben 15 alkalommal napi 30 perc időtartammal 38 C fokos termálvizben és 22 obes és 20 hypertoniás beteg kongtollként nem részesült kezelésben.Vizsgáltuk a kezelés elött 3 hét után és 15 hét múlva a serum Cöruloplazmin, total anti oxidáns status, N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, beta 2 mikroglobulin ,Hemoglobin A1C , ,fruktózamin  pro-ANP ,Cystatin  Nitrit  CRP, glukoz, vas, transzferrin , ferritin, húgysav, össz.bilirubin,  albumin,  koleszterin, HDL-és LDL koleszterin és  triglicerid szinteket.

Eredmények:

A hypertonias betegeknél a csoportokban kialakult változás összehasonlítását vizsgálva  csak az Albumin és a HgBA1C értékben volt különbség a kezelés  elötti és  utáni értéket vizsgálva ,de ez 3 hónap múlva már nem volt szignifikans.A trenszferin szint a vizsgálat utáni és  3 hónappal késöbbi értéket összehasonlítva változott szignifikánsan de a normál értékhatáron belül és legfőképpen normal vas szint  mellett, igy nem tekintettük relevánsnak.A CRP a kezelt beteg csoportban csökkent szignifikansan  a kúra után.Az Obesitas  betegcsoportban a kezelés után  mindkét betegcsoportban csökkent a HgBA1 C mely azonban 3 hónap múlva már nem állt fent,hasonlóan a transferrin és a CRP is változott önmagához képest de a két csoport közötti különbségben már nem.

Konkluzió:

Munkánk fontos támpontot adhat abban a kérdésben, hogy hypertoniás és obes diabeteses betegeknél  a balnetoterápia semmiféle kóros változást nem okoz a gyulladásos,metabolikus és antioxidans paraméterekben.Hypertoniás betegeknél nem romlott pl. a pro ANP szint vagy a vesefunkció romlását  érzékenyen jelző cystatin szint.A vizsgálat eredménye  megerősit bennünket,hogy a balnetoterápia nem jelent kontraindikációt  kezelt hypertonias  és obes betegeken.

A teljes tanulmányt itt olvashatja.

Orvosi kutatásaink