Pályázati felhívás

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) zárt borítékos pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket, területeket:
  •  Strandfürdő területén lévő 120 m2 nagyságú Halászcsárda megnevezésű üzlethelyiséget, és a hozzátartozó 179 m2 nagyságú területet. Áramellátás:3×63 A, vízellátás biztosított.
  • Az Aquapark extrém zónában lévő 26,73 m2 nagyságú büfé üzlethelyiséget, a hozzátartozó 30 m2 nagyságú területtel szezonális üzemeltetésre. Áramellátás: 3x 16 A, vízellátás biztosított.
  • A Strandfürdő területén lévő 21 m2 nagyságú üzlethelyiséget, és a hozzátartozó 32 m2 nagyságú területet, ami a Strandfürdő Gyermekvilág részén helyezkedik el, a Tejivó kaputól jobbra, az Omega medence előtt, a második sorban. Áramellátás: 3×25 A, vízellátás biztosított.

A bérlemények szezonális jelleggel üzemelnek júniustól szeptemberig. A bérleti szerződések 3 éves határozott idejű időtartamra jönnek létre.

A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető, a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető a Társaság székhelyén dr. Serfőző Zsuzsánál, munkanapokon 8:00-12:00 óráig telefonon a 06-52-558-558/121-es melléken.

A pályázatokat a pályázati dokumentációnak megfelelő tartalommal 2024. 03. 18. napjáig 8:00-12:00 óráig lehet leadni, zárt borítékban, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Központi Irodaházának Titkárságán.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat üzlethelyiség bérbevételére.”

 A pályázat kiírójának jogában áll indoklás nélkül a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. A pályázókat a pályázat kiírója levélben értesíti.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

  •  Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról az ENYV portálról kinyomtatva.
  • Gazdasági Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánynak a másolatát.
  • Tevékenységre vonatkozó rövid bemutatást
  • 2024. évre /szezonra vonatkozó nettó bérleti díj ajánlatot.
  • A Bérleti szerződés tervezet megismeréséről és elfogadásáról, valamint a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
  • Értesítési címet, telefonszámot.

A dokumentumok  itt tölthetők le: 

  Bérleti szerződés minta

 Nyilatkozat üzlethelyiség megtekintéséről

 Környezetvédelmi Tájékoztató